โดเมนเนม

โดเมนเนม หรือชื่อเรียกเว็บไซต์ เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ชื่อโดเมนเนมที่ดี จะช่วยให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย และสามารถเปิดเข้าเว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวกตลอดเวลา

จดทะเบียนโดเมนเนม

Domain Name Registration

การจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นการลงทะเบียนเพื่อเป็นจองความเจ้าของชื่อเว็บไซต์ตามที่ต้องการ โดยมีพื้นฐานอยู่ว่า ชื่อที่ต้องการจดทะเบียน ต้องมีสถานะ “ว่าง” คือ ไม่ได้ถือครองโดยผู้อื่นอยู่ก่อนหน้านี้

สำหรับรายละเอียดชื่อโดเมนเนมที่เราสามารถจดทะเบียนให้ได้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

  • โดเมน .com, .net, .org และอื่นๆ

    ได้แก่ โดเมนเนมที่มีนามสกุล .com, .net, .org, .biz, .info, .mobi, .name, .eu, .us, .cn, .tv, .cc และ .asia ซึ่งโดเมนเนมเหล่านี้ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการขอจดทะเบียน ราคาค่าบริการจะคิดราคาเป็นรายปี โดย ราคาเริ่มต้นที่ 450 บาท/ปี (ในกรณีที่จดทะเบียนโดเมนเนมหลายปีมีส่วนลด)

  • โดเมนเนมของประเทศไทย .th

    ได้แก่ โดเมนเนมที่มีนามสกุล .co.th, .in.th, .or.th และ .go.th สำหรับโดเมนเนมในกลุ่มนี้ จำเป็นต้องใช้เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับโดเมนเนมอาทิ .co.th ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัท, .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมในกลุ่มนี้ เริ่มต้นที่ราคา 800 บาท/ปี และพิเศษเฉพาะ .in.th 400 บาท/ปี (ในกรณีที่จดทะเบียนโดเมนเนมหลายปีมีส่วนลดเช่นเดียวกัน)

  • โดเมนเนมภาษาไทย “ชื่อไทย.com”

    ชื่อโดเมนเนมภาษาไทย เป็นการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมด้วยตัวอักษรภาษาไทย ยกตัวอย่างเช่น โพลาร์.com เว็บ-โฮสติ้ง.com เป็นต้น ชื่อโดเมนเนมภาษาไทยนี้ เป็นมาตรฐานใหม่ ที่เรียกกันว่า IDN (Internationalized Domain Name) ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งาน ได้อย่างสากล และมีเบราเซอร์ต่างๆ ที่รองรับการทำงาน ซึ่งเราเปิดรับจดทะเบียนโดเมนเนมลักษณะนี้ ใน 2 นามสกุล คือ .com และ .net

ต่ออายุและถ่ายโอนโดเมนเนม มาใช้ระบบของเรา

Domain Name Renewal/Transfer

โดเมนเนม มีการจดทะเบียนเพื่อใช้งานเป็นระยะเวลาในหน่วยของปี ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ได้จดทะเบียนโดเมนเนมไปแล้ว แต่ยังคงมีความประสงค์จะใช้งานโดเมนเนมนั้นๆ ต่อไปอีก เราก็จะมีบริการต่ออายุโดเมนเนมด้วยเช่นเดียว

บริการนี้ ครอบคลุมถึง โดเมนเนมที่จดทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ก็สามารถนำมาต่ออายุกับเราได้เช่นเดียวกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การถ่ายโอนโดเมนเนม” ค่าบริการต่ออายุโดเมนเนมก็จะมีราคาเท่ากับราคาค่าจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่